Przejdź do treści

Przegrody izotermiczne zapewniają izolację termiczną przewożonych towarów. Dzielą przestrzeń załadunkową chłodni, dzięki czemu można w niej dostarczać produkty, które wymagające przewozu w odmiennych temperaturach. Umożliwiają m.in. transport świeżej żywności, kwiatów, leków i oczywiście mrożonek. Przegrody izotermiczne znajdują zastosowanie w pojazdach różnej wielkości, gdyż można wykonać je „na miarę”, uwzględniając rozmiar i pojemność chłodni.

Parametrem określającym właściwości izotermy jest współczynnik przenikania ciepła oznaczany literą k. Określa on stopień przepływu ciepła przez jednostkę powierzchni przegrody, przy założonej różnicy temperatur wysokości 1K po obu jej stronach. Na jego podstawie można określić straty cieplne dla danej przegrody – im niższy jest współczynnik k, tym lepszy poziom izolacji termicznej.